Empresa
 Luis Insua Meiras 

Nome Luis Insua Meiras.
 

Enderezo  SANCHEZ CALVIÑO, 56, ENTSLO.A 15404
 
Poboación  Ferrol
 
Província  A CORUÑA
 
Teléfono  981322911-981322990
 
Especialidade  FAMILIA, HERENCIAS, ACCIDENTES,ARRENDAMIENTOS,