Empresa
 ART IURIS - Abogados 

Nome Luis Manuel Rodríguez Ascariz.
 

Enderezo  San Froilán, nº 24 - Entreplanta 27001
 
Poboación  Lugo
 
Província  LUGO
 
Teléfono  982241562 / 679554680
 
Especialidade  Matrimonial, Herencias, Circulación, Laboral, etc.